Hoeveel dominicanen zijn er?

  • Onlangs verschenen de nieuwe statistische gegeven over de mannelijke tak van de orde.

We tellen:

36 bisschoppen

4430 gewijde broeders

14 permanente diakens

869 fraters in opleiding

345 broeders coöperatores

208 novicen.