LEKENDOMINICANEN

mannen en vrouwen

 • die zich laten inspireren door de Heilige Dominicus en willen leven volgens zijn spiritualiteit
 • door een gelofte verbonden aan de orde van de Predikbroeders, een wereldwijde internationale familie van paters, broeders, zusters en leken 

zoeken naar een geestelijk fundament 

 • in dagelijks gebed en bezinning
 • in voortdurende studie en geloofsvorming 
 • in het beluisteren van het woord van God o.m. in het lezen van de H. Schrift
 • inspiratie vinden bij markante figuren uit de Dominicaanse traditie en de vele geloofsgetuigen uit deze tijd

geroepen om te verkondigen

 • Gods boodschap beleven en verkondigen in familie, beroep en maatschappij 
 • zoals de Heilige Dominicus lief en leed met mensen delen en hen Gods barmhartigheid leren kennen

in gemeenschap met elkaar

 • leven in de geest van de zaligsprekingen
 • maandelijkse samenkomsten met gebed en bijbelstudie 
 • bespreken van actuele thema’s in kerk en maatschappij
 • interregionale studiedagen en retraites


Wereldwijd zijn er lekendominicanen die zich verbinden met de orde van de Predikbroeders op grond van de Regel van Montréal die in 1985 van kracht is geworden.
In Vlaanderen bestonden er reeds lang Dominicaans geïnspireerde lekengroepen, mannen en vrouwen die naar het voorbeeld van de H.Dominicus Gods boodschap willen beleven en verkondigen op de plaatsen waar zij leven en werken.
Samen vormden deze groepen de "Dominicaanse familie Vlaanderen". 
Bij sommige leden groeide het verlangen om een verdere stap te zetten en om zich door een gelofte te verbinden met de Orde van de Predikbroeders.
In 2017 werd dan een vormingsprogramma georganiseerd waarop 19 mensen inschreven.
De meeste van deze deelnemers hadden op één of andere manier reeds een lange 
traditie bij/met de Dominicanen.
Op 8 augustus 2018 – feestdag van de H. Dominicus - hebben 14 mensen publiekelijk de gelofte afgelegd om als lekendominicanen te leven volgens de internationale Regel van Montréal (1987). Daarmee sloten zij zich aan bij de wereldwijd grote tak van de Dominicaanse familie.
Deze groep vormt nu de fraterniteit “Dominicaanse lekengemeenschap Vlaanderen”.

Stuurgroep:
Voorzitter: Annemie Deckers o.p.
Leden: Jan Degraeuwe o.p., An Engelen o.p., Geert Laleman o.p.
Religieus promotor: pater Marcel Braekers o.p.

In het najaar van 2018 starten we met een nieuw vormingsprogramma:

Zaterdag 10 november 2018
Dominicaanse spiritualiteit en lekendominicanen
p. Marcel Braekers o.p.  en Annemie Deckers o.p.

Zaterdag 19 januari 2019
eerste pijler: Gebed
p.Bernard de Cock o.p. en p.Marcel Braekers o.p.

Zaterdag 23 maart 2019
tweede pijler: Studie
fr.Stefan Mangnus o.p.

Zaterdag 11 mei 2019
derde pijler: Verkondiging
Jef Schoenaerts o.p. en Jan Degraeuwe o.p.

Zaterdag 21 september 2019
vierde pijler:  Gemeenschap
p. Mark Butaye o.p.

Zaterdag 9 november 2019:
Voorbereiding verbintenisviering

De datum van de verbintenisviering wordt later vastgelegd.

De vormingsdagen vinden plaats in Filosofenfontein – een huis van de paters Dominicanen van Leuven, Waversebaan 352 te Heverlee – Leuven, telkens van 10u tot 16u.
Deelname kost 140 euro (vorming en broodjesmaaltijd).
Indien je je aangesproken voelt door de Dominicaanse spiritualiteit en indien je belangstelling hebt voor onze lekengemeenschap, wil je misschien dit vormingsprogramma wel volgen.
Als dat zo is maken wij een afspraak voor een verkennend gesprek. Als jij en wij daarna vinden dat dit wel eens een weg voor jou zou kunnen zijn kan je je inschrijven voor het vormingsprogramma.
Je kan een afspraak maken met de voorzitter Annemie Deckers via mail adeckers@skynet.be of telefonisch: 0477363032
Maximum aantal deelnemers: 12VERDERGEZET PROGRAMMA
Voor lekendominicanen en leden van de Dominicaanse familie Vlaanderen

 • 20 oktober: Studiedag voor de Dominicaanse familie België rond het boek “The new wine of Dominican Spirituality. A drink called happiness” van Paul Murray o.p. in het Institut St.Dominique in Schaarbeek . Alle tussenkomsten worden simultaan vertaald.
 • 15 december 2018: de evangelist Lucas
 • 26 februari 2019: Foyer, multi-etnisch werk in Brussel – pater Johan Leman 
 • 6 april 2019: Geloven in een geseculariseerde samenleving – prof. Stephan van Erp


PREEKCURSUS EN CURSUS GEBEDSLEIDER 2018-2019

Vormingsprogramma :  8 zaterdagen van 10 tot 16 uur

Een initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen)
Plaats: Don Bosco parochiecentrum, Alsembergsteenweg 130 in Buizingen

29 september
* voormiddag: Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G): 

 • Verwelkoming door Bernard de Cock en Gerda Huys
 • Kennismaking.
 • P: hoe maak ik een preek door Bernard de Cock en Antoinette Van Mossevelde
 • G: dictie door Maarten Van Rompaey 

*namiddag:

 • Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G): 
 • Annemie Deckers: aan de hand van een liturgische kalender (+boeken voor weekends en weekdagen) het kader schetsen van het A, B, C-jaar.
 • Gerda Huys: vindplaatsen voor achtergrond- en inspiratiemateriaal


17 november
* voormiddag: P + G 

 • Marcel Braekers: Godsbeelden

* namiddag: 

 • P: preekoefeningen 
 • G: oefeningen gebedsvieringen.


8 december
* voormiddag: P + G

 • P + G: Bernard de Cock: sacramenten, rituelen en zang

* namiddag:

 • P: preekoefeningen. 
 • G: oefeningen gebedsvieringen.


12 januari
* voormiddag: P + G

 • Antoinette Van Mossevelde: relatie tussen O.T. en N.T.

* namiddag: oefeningen

 • P: dictie door Maarten Van Rompaey. 
 • G: oefeningen gebedsvieringen.


16 februari
* voormiddag: P + G

 • Marie-Ann De Cocker: de evangelies

* namiddag: 

 • P: preekoefeningen. 
 • G: oefeningen gebedsvieringen.


16 maart
* voormiddag: P + G

 • Ignace D’Hert: de evangelist Matteüs

* namiddag:

 • P: preekoefeningen. 
 • G: oefeningen gebedsvieringen.


27 april
* voormiddag: P + G

 • Patrick Lens: het Jezusbeeld bij de evangelisten

* namiddag: oefeningen

 • P: preekoefeningen. 
 • G: oefeningen gebedsvieringen.


25 mei
* voormiddag: P + G

 • Marc Christiaens: eucharistievieringen en gebedsvieringen evenwaardig?

* namiddag: 

 • P: oefeningen en evaluatie
 • G: oefeningen en evaluatie


Zowel voor de preekcursus als voor de cursus gebedsleider wordt het aantal beperkt tot 12 deelnemers. Je schrijft in voor de hele cursus. Graag vermelden of u inschrijft als preekcursist of als gebedsleider.
Inschrijven bij 

Gerda Huys, 
Pater Kenislaan 6, 2970 Schilde, 
0476/53.94.74 of gerdahuysvg@telenet.be

Prijs van de cursus (inclusief soep en brood): 150 euro 
te storten vóór 8 september op rekeningnr.  BE51 7380 1673 6562  
van de Dominicaanse familie. De betaling geldt als definitieve inschrijving.