Viering 8 eeuwen dominicaanse traditie

10 september 2016–10.30u:
Antwerpen – Sint-Pauluskerk

De Antwerpse St.Pauluskerk is de enige Dominicaanse kerk van ons land die aan de Franse Revolutie ontsnapte. In dit prachtig gerestaureerd gebedshuis ademen architectuur en meubilair Dominicaanse geschiedenis en spiritualiteit uit. Om 800 jaar Dominicaanse traditie te vieren, komen alle vrienden van de Dominicaanse familie er samen. Ook u bent uitgenodigd!  Om 10.30u gaat Bruno Cadoré, magister van de Orde der Predikheren,  voor in een plechtige eucharistieviering. BOEKEN

Geschiedenis van de Dominicanen in Vlaanderen
o.l.v. professor Mathijs Lamberigts, KULeuven
Een overzicht van de Dominicaanse aanwezigheid in Vlaanderen vanaf 1228 tot vandaag met speciale aandacht voor de 20ste eeuw.
Verschijnt in het najaar van 2016.

Geschiedenis van de Dominicaanse aanwezigheid in Noord-Congo
Dries Vanysacker, Vergeten Martelaars, Missionarissen in het oog van de Simba-opstand in Congo 1964-1966, Acco-Leuven/Den Haag 2015

HET JUBILEUM IN BRUSSEL EN VLAANDEREN

1. ANTWERPEN, SINT-PAULUSKERK


CONFERENTIES

- donderdag 31 maart 2016: Emilio Platti o.p., Islam tussen vertrouwen en vrees
- donderdag 28 april 2016: Mark Butaye o.p., Over teksten en de realiteit: Kerk en migratie
- donderdag 19 mei 2016: Mark De Caluwé o.p.: Het charisma van de Dominicaanse levensregel
- donderdag 9 juni 2016: Dominicanen in de Sint-Pauluskerk van Antwerpen

de conferenties beginnen om 19u. toegang: 5 euro

TENTOONSTELLING ‘PREDIKERS TE PAS EN TE ONPAS’

 

van 1 juli tot 10 september 2016
17 banieren evoceren Dominicaanse persoonlijkheden doorheen 8 eeuwen

JUBELVIERING OP 10 SEPTEMBER 2016

Voorganger: Bruno Cadoré, magister van de Orde der Predikheren (cfr. supra)

2. BRUSSEL, DOMINICANENKERK Renaissancelaan 40, 1000 Brussel


CONFERENTIES

- dinsdag 1 maart 2016 om 20.15u: 
Bernard de Cock o.p., Introduction à la Passion selon St.Jean de J.S.Bach

- van vrijdag 11 maart 2016 - 9.30u tot zaterdag 12 maart 2016- 13u
Is de mens aan iets verbonden? Over autonomie en zelfbeschikking.
Met medewerking van o.m. Mgr.Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, Marcel Braekers
o.p., psychotherapeut Leuven; Philippe Cochinaux o.p., provinciaal van de Dominicanen België, Emilio Platti 
o.p., islamoloog Leuven/Caïro; Timothy Radcliffe o.p., voormalig magister van de Orde der Predikheren.

- Vrijdag 11 maart 2016 om 20u: conferentie en debat met mgr. Johan Bonny en Timothy Radcliffe o.p.
simultaanvertaling is voorzien
info en inschrijvingen; Mark Butaye o.p.: m.butaye@dominicains.be

PODIUMKUNSTEN

- 4 maart 2016 -  20u: J.S.Bach, Johannes Passion
Hildebrandt Consort, dirigent en orgel: Wouter Deconinck
Kevin Skelton, evangelist
Joris Stroobants, Christus

de avond zelf: 20 euro
voorverkoop: 18 euro voor 2 maart op bankrekeningnummer: BE12 3631 5169 6892
de plaatsen zijn niet genummerd

- 20 en 27 mei 2016–20.15u: Marie Madeleine, la messsagère
toegang: 15 euro (vermindering: 10 euro)
reservatie  (met opgave van de datum en het aantal gewenste plaatsen): BE23 0004 3267 7691

TENTOONSTELLING

juli  en augustus 2016: 
St.Michiel en St.Goedelekathedraal:
Negen gebedswijzen van de H.Dominicus:  hedendaagse interpretatie van een eeuwenoude Dominicaanse gebedstraditie door schilder Jacques Noé.


3. GENK, O.L.VROUW VAN DE ROZENKRANSPAROCHIE


CONFERENTIES

- dinsdag 19 januari 2016 om 20u:
  Marcel Braekers o.p., Meister Eckhart

- donderdag 10 maart 2016 om 20u : 
Bernard de Cock o.p., De Johannespassie van J.S.Bach

zaal Horizon Termien-Genk
toegang: 5 euro


4. GENT


HISTORISCHE RONDLEIDING IN HET PAND

Het 13de eeuwse Pand in het centrum van Gent is het oudste dominicanenklooster van de Lage Landen.
Voorjaar 2016.


CONFERENTIES

- Klik hier om het programma te downloaden!

5. KNOKKE-HEIST (Het Zoute), Sparrendreef


- zaterdag 14 mei 2016 om 20 u in de Dominicanenkerk,
feestelijk weekend met op het programma:

• Prof. Raf De Keyser: ‘Dominicus, wie was je?’
• Leo Meuris (deel nemer Dominicusreis 2012): ‘Dominicanen vroeger en nu’
• Harpiste Hannelore Devaere brengt troubadoursmuziek uit de 13de eeuw
• Inge Zutterman, sopraan
• Dominicuscantate, gecomponeerd door Jacques Maertens
•  Gregoriaans Dominicuskoor Knokke
• Receptie

Wie interesse heeft verwittigt - ten laatste 14 dagen vooraf - 
op het volgende e-mailadres: gerard.braet@telenet.be

- 7 en 8 augustus 2016: Dominicusweek-end aan zee

- 4 september 2016: aankomst Dominicaanse Pijl (cfr. infra)


6. SCHILDE, DOMINICANENKERK - PATER NUYENSLAAN


28 en 29 augustus 2016: feestelijk weekend 800 jaar dominicanen en 75 jaar dominicaanse aanwezigheid met op zaterdag 28 mei 2016 om 20u

• Prof. Raf De Keyser: ‘Dominicus, wie was je?’
• Leo Meuris (deel nemer Dominicusreis 2012): ‘Dominicanen vroeger en nu’
• Harpiste Hannelore Devaere brengt troubadoursmuziek uit de 13de eeuw
• Inge Zutterman, sopraan
• Dominicuscantate, gecomponeerd door Jacques Maertens
•  Gregoriaans Dominicuskoor Knokke
• Receptie

Wie interesse heeft verwittigt - ten laatste 14 dagen vooraf - 
op het volgende e-mailadres: bea.duys@telenet.be


VOOR DE ACTIVITEITEN IN WALLONIË VERWIJZEN WIJ NAAR DE SITE www.op800.be


DOMINICAANSE PIJL


Drie dagen met de fiets dwars door België langsheen dominicaanse plaatsen: Luik – Hoei – Leuven - Brussel – Gen t - Knokke
Pater Didier Croonenberghs wijst de weg.
van 2 september tem 4 september 2016
Inschrijven voor 15 juli 2016: d.croonenberghs@dominicains.be


SANCTUS DOMINICUSBIER


Naar aanleiding van het Jubeljaar wordt een speciaal jubileumpak van het Dominicaans bier verkocht. De opbrengst van deze verkoop gaat naar Spes Miram, het fonds dat wereldwijd Dominicaanse projecten financiert. U vindt alle informatie op: http://Sanctusdominicus.com