Evolutie in de structuur van de Vlaamse dominicanen.

Er is de laatste tijd veel veranderd voor de Vlaamse dominicanen. Al enige tijd waren we in overleg met onze broeders van Belgique Sud, omdat wij volgens onze constituties niet meer als provincie konden verder bestaan. Sinds de sluiting van het klooster van Genk hadden we geen drie volwaardige kloosters met telkens een prior. We moesten dus uitkijken naar het samengaan met een andere entiteit (provincie of vice-provincie). Na lang overleg kozen we ervoor om met onze Waalse medebroeders in zee te gaan, en wel om verschillende redenen. We steunden hen al enige tijd financieel bij de opleiding van hun jonge medebroeders. In de internationale gemeenschap van Brussel zijn nu al verschillende Vlamingen. Ondanks het taalverschil is er veel verwantschap tussen de twee groepen. Voor allerlei praktische dingen zoals vergaderen, opzetten van ontmoetingsdagen, enz. is de afstand miniem. We kozen daarbij voor een formule waarbij we samengaan, maar op zijn Belgisch ook grote autonomie behouden. We leven immers in een federaal land waar allerlei belangrijke instellingen geregionaliseerd zijn. Ik noem slechts enkele die belangrijk zijn voor een oudere groep: mutualiteit en bejaardenzorg. Vanwege het centrale bestuur in Rome werd daarom voorgesteld dat de Waalse Sint Thomas provincie zou blijven en Vlaanderen een vicariaat zou worden. We hebben dan onze statuten opgesteld zodat bevoegdheden precies zijn omschreven.

Op 28 oktober 2015 hadden we in Leuven een viering in aanwezigheid van onze magister Bruno Cadoré waarop de opheffing van de Vlaamse provincie werd bekrachtigd en mijn mandaat als provinciaal verviel.

Op 2 november 2015 koos het Vlaamse vicariaat haar vicaris. Ik werd daarbij opnieuw verkozen voor een periode van 4 jaar. Ik word daar bijgestaan door twee leden van de vicariale raad. Hoofd van het geheel is nu de vice-provinciaal Philippe Cochinaux.

Op 7 november 2015 hadden we een grote viering in het klooster van Brussel voor alle paters, zusters en leken van de twee landsdelen. Het was de bezegeling van ons samengaan en tegelijk de opening van het jubeljaar dat we nog het hele jaar 2016 zullen voortzetten, omdat we dan 800 jaar als orde bestaan.

Marcel Braekers o.p.


Wie zijn de dominicanen?

Dominicanen, ook predikbroeders genoemd, werden door Dominicus de Guzman in 1216 gesticht. Ze kregen als opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen, vooral op die plaatsen waar mensen op zoek zijn naar de zin van hun leven, waar ze vervreemd van zichzelf of hun omgeving zijn, waar ze onderdrukt worden en zoeken naar een teken van hoop.

Predikbroeders

Als predikbroeders willen ze zich bijzonder in dienst stellen van het Woord. Ze doen dat door preken, door les te geven, via publicaties of gewoon via de getuigenis van hun leven.

Om die opdracht waar te kunnen maken legde de orde altijd een sterke klemtoon op de studie en bezinning in verbondenheid met een gemeenschap.
Je moet immers eerst het Woord van binnenuit hebben geproefd, het hebben doorleefd alvorens je het aan anderen kan doorgeven.

Geloften

Iedere broeder legt na een periode van kennismaking plechtige geloften van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede af.

Een opleiding duurt minimum acht jaar, waarvan drie jaar filosofie en vijf jaar theologie. De meesten worden priester gewijd. De orde is half actief, half contemplatief zodat men naast het apostolaat ook dagelijks het koorgebed heeft en de eucharistie.

Dominicanen over heel de wereld

De orde is verspreid over de hele wereld en ingedeeld in provincies.
Die bestaan op hun beurt uit kloosters en huizen.
Alle oversten worden democratisch gekozen en oefenen die functie voor een beperkte tijd uit.

Structuur van een Dominicaanse orde

Aan het hoofd staat de magister generaal. Die wordt gekozen voor negen jaar. Hij wordt bijgestaan door assistenten.
Elke provincie heeft een provinciale overste. Die wordt gekozen voor vier jaar.
Een klooster wordt besturd door een prior. Die wordt gekozen voor drie jaar.

De orde kent drie takken: paters, zusters en leken. Samen vormen ze de ‘Familia Dominicana’.