Paters

De Vlaamse paters dominicanen vormen één provincie in het grote geheel van de orde. Samen met de zusters en leken vormen zijn de ‘Familia Dominicana Vlaanderen’.

Op dit ogenblik zijn de Vlaams paters domincanen met 48. Ze leven verspreid over drie kloosters en vier huizen.

Naast hun persoonlijke verkondiging hebben zij nog enkele andere projecten waarin zij hun boodschap verwoorden en uitdragen.           

null