Zusters

Er is de groep van zusters die leven in 2 gemeenschappen: in Brugge en Lubbeek.

 

Contactgegevens

Klooster Dominicanessen Brugge

Vlamingendam 34

8000 Brugge

Tel. 050 33 68 19

E-mail: leona.van.caneghem@skynet.be

 

 

 

Klooster Dominicanessen Lubbeek

Dorpskring 19

3210 Lubbeek

Tel. 016 63 46 74

E-mail: vandeghinste.annemarie@scarlet.be

 

Jubileum Zusters Dominicanessen Lubbeek


De zusters Dominicanessen van Lubbeek bestaan dit jaar 150 jaar. Ze zijn gesticht door een meisje van Lubbeek op 24 september 1866. Het klooster werd gebouwd op grond van haar familie.

De zusters vieren dit jubileum in samenwerking met de Heemkundige kring van Lubbeek.

Op zondag 11 en zondag 18 september 2016 vindt een tentoonstelling plaats over de zusters (stichting, oversten, zusters, werken enz)  in het klooster,de oude kapel, Dorpskring 19 - 3210 Lubbeek.

Op zondag 25 september 2016 is om 11 u een dankmis in de parochiekerk van Lubbeek gevolgd door een receptie voor de genodigden en een feestmaal.

De Heemkundige kring van Lubbeek geeft n.a.v. dit jubileum  een boek uit  (1ste deel stichting , evolutie, werken - 2de deel over elke zuster afzonderlijk : foto of foto’s, korte levensbeschrijving …).