Gemeenschap Mirte

Mirte is een kleine religieuze woongemeenschap die bestaat sinds de zomer van 2003. Ze heeft elf jaar onderdak gevonden in een pand in de Rozemarijnstraat te Gent, en vanaf augustus 2014 in een gerenoveerd huis in de Désiré Fiévéstraat, eveneens te Gent. Ze is gegroeid vanuit de groep mensen rond de zondagsvieringen van het vroegere Kuc, nu Dominicus Gent. Mirte behoort tot het vicariaat van de Vlaamse dominicanen.

Momenteel wonen drie mensen in Mirte: Antoinette Van Mossevelde is werkzaam in het vrijwilligerswerk van de armoedebeweging, Bernard de Cock is dominicaan en werkt in de pastoraal. Beiden zijn sterk geëngageerd in Dominicus Gent.

Mirte is trouwens ook de maatschappelijke zetel van Dominicus Gent. De derde bewoner is Mahmoud, een Palestijnse dertiger uit de Westbank.

Voor onze woongemeenschap kozen we een naam die geen al te zwaar geladen inhoud heeft, mooi klinkt en getuigt van de openheid die we betrachten. Het werd Mirte, een altijdgroene heester met eironde of lancetvormige bladeren, alleenstaande witte bloemen en donkerblauwe bessen (Myrtus communis).

Gemeenschap Mirte 
Désiré Fiévéstraat 15 
9000 Gent 

 

Webstek van de Gemeenschap Mirte: 
www.gemeenschap-mirte.be