Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Allerheiligen

Zondag: 01-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar, Heiligen
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom aan u allen die hier zijt samen gekomen
op dit feest van Allerheiligen
voor een moment van dankbaarheid en gebed
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Vermeulen-Beullens

Openingswoord 1

Vandaag vieren wij het feest van alle heiligen.
En dat zijn er nogal wat:
een menigte die niemand tellen kan,
is door God ‘voorgoed getekend’.
Wat is er nodig om zover te komen?
De zaligsprekingen vertellen het ons,
ze wijzen ons de weg.

Lees meer

31e Zondag door het jaar

Zondag: 30-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij zijn hier te gast ,
te gast bij onze God die onze Gastheer is.
Hem die wij dankbaar noemen:
+Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het goede nieuws dat we straks in het evangelie zullen horen, luidt:
“Vandaag moet Ik in uw huis verblijven”.
Vandaag wenkt Jezus ook ons,
en roept Hij ons bij onze naam.
Als wij ingaan op zijn uitnodiging,
kunnen er met ons, net als met Zacheüs,
grote dingen gebeuren.
Maar daar zit nu net de knoop:
we gaan niet altijd in op zijn uitnodiging…
en dus vragen we om te beginnen
dat de Heer zich over ons zou ontfermen.

Lees meer

30e Zondag door het jaar

Zondag: 23-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Hier bijeen willen we met elkaar lief en leed delen
en al wat ons bezighoudt aan God voorleggen.
We willen samen luisteren naar zijn Woord
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het zit heel diep in ons:
de gedachte dat
áls we maar hard genoeg ons best doen
en áls we maar proberen om een eerlijk en gewetensvol mens te zijn,
dat God dan niet anders kan
dan ons daarvoor belonen
en ons zijn gunsten niet onthouden.
Alsof we in het wezen van God zelf kunnen kijken…
Plaatsen we ons in deze viering in de juiste verhouding tot God:
laten we wat kleiner worden
opdat Hij wat groter mag worden in ons leven.

Lees meer

29e Zondag door het jaar

Zondag: 16-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze viering waarin Jezus ons samenbrengt
en binnenleidt in de leerschool van het gebed.
Moge Hij ons hart openen
opdat we ontvankelijk worden voor zijn gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bidden en nog eens bidden.
Volhouden, aanhoudend vragen,
niet opgeven, geduld oefenen.
Een tegendraadse houding in een samenleving als de onze,
waarin alles onmiddellijk leverbaar moet zijn.
De lezingen vertellen ons over een levenshouding,
die misschien wel broodnodig is voor ons leven
en in onze tijd wellicht als verzachtende balsem kan werken.
Heer, Gij geeft ons een duidelijke Boodschap.
Wij horen ze niet altijd, wij luisteren onvoldoende.
Daarom vragen wij om vergeving aan U en aan elkaar.

Lees meer

28e Zondag door het jaar

Zondag: 09-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Straks maken we kennis met iemand
die met heel zijn hart
‘dank U wel’ zegt tot God,
omdat hij door Jezus werd genezen.
Laten we doorheen deze viering
zijn voorbeeld volgen
en met heel ons hart
‘dank U wel’ zeggen
tot God die ons zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Helchteren

Lees meer

27e Zondag door het jaar

Zondag: 02-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Gedragen en geborgen in Gods grote liefde
zijn wij hier samen, gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ook al denken mensen dat ze kopje onder zullen gaan
door wat het leven hen aandoet,
toch kunnen ze levenskracht ontlenen aan het geloof.
En om die kracht te krijgen,
hoeft je geloof zelfs niet perfect te zijn.
Wat vertrouwen, zo klein als een mosterdzaadje, is al voldoende,
horen we in het evangelie van vandaag.
naar Schiplaken

Lees meer

26e Zondag door het jaar

Zondag: 25-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Van harte welkom in dit huis,
gij die hier samen gekomen zijt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

25e Zondag door het jaar

Zondag: 18-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Welkom in deze viering waarin we als christenen opgeroepen worden
om mee te werken aan een Rijk van vrede en gerechtigheid.
Vragen we dat Gods Geest ons inspireert om daartoe moedige stappen te zetten.
Moge Hij dit samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.