Drievuldigheidszondag

Auteur: Dries Ghesquiere
Datum: 12-06-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022


Heilige Drieëenheid – Hoe zal ik dat uitleggen. Niet eenvoudig.
Het Christendom is een openbaringsgodsdienst.  Dat betekent dat God
zich heeft doen kennen. God is geen projectie vanuit ons eigen denken,
nee, God heeft zich aan ons doen kennen.

God heeft zich op drie heel verschillende manieren aan ons geopenbaard.
Eerst heeft God zich stapsgewijs aan Israël geopenbaard als Schepper,
als God die een Verbond met ons sluit, de onzichtbare en eeuwige God
toonde dat Hij machtiger is dan Farao en heel zijn leger.
Gods Volk ervaart God als een jaloerse God, als een Wetgevende God
en als een God die profeten uitzendt. Dan komt Jezus.
Hij leert ons God op een nieuwe manier kennen. Al die ervaringen
uit het verleden zijn belangrijk, maar ze zijn gekleurd en beperkt.
Jezus leert ons God als onze Vader kennen. Een eerste stap.
Een persoonlijke relatie aangaan, je kan tot Hem spreken, niet
alleen als Volk van God, maar iedereen persoonlijk, als Gods Kind.
Tegelijk als Jezus ons God als Vader leert kennen, ontdekken de leerlingen
dat Jezus één is met zijn Vader.
Na zijn verrijzenis roept de apostel Thomas uit: “Mijn Heer en mijn God!”
De apostelen beseffen op een goed moment: Jezus is niet een mens
die vergoddelijkt is. Het is andersom: God is mensgeworden in Jezus.
Jezus is God met ons. Jezus is De Zoon. God openbaart zich niet alleen
als Vader, maar ook als Zoon. Heel persoonlijk, iemand die je kunt navolgen, van wie je  de woorden nog kunt horen. God die mens is geworden.
Op Pinksteren staan de leerlingen letterlijk in vuur en vlam.
Gaandeweg ontdekken ze nog iets.  De heilige Geest bewerkt in hen
hetzelfde bij Jezus. Ze zien dezelfde wonderen, ze bidden tot de heilige Geest.
De heilige Geest is heel persoonlijk, maar niet als mens, de heilige Geest
is een heel persoonlijke kracht in henzelf, in de gemeenschap, in de Kerk.
De Heilige Geest is God. God is Vader, God is Zoon, God is Heilige Geest.
Drie keer heel persoonlijk God voor ons. Één God in drie personen.
Door Jezus is ons denken over God radicaal veranderd.
God is niet alleen ver boven ons, almachtig, onbereikbaar en onaanraakbaar. God is dichtbij, wij mogen zijn kinderen zijn. God wil bovendien bemind worden, niet als Hoog boven de wolken, maar in mijn naaste, in iedere mens
die ik ontmoet. God wil niet zozeer hoog boven ons zijn, maar diep in ons innerlijk, in ons hart, in ons denken en voelen, in ons spreken en doen,
God wil één zijn met ons. God openbaart zich als Drie-een, omdat wij
dat nodig hebben om weer tot eenheid te komen met God en elkaar.
Gods eenheid is niet een eenzame eenheid op afstand,
maar een eenheid die betrokken is op ons.
De basis van die eenheid is Gods liefde. Liefde is Gods kenmerk.
Het is Gods liefde die Hem tot Schepper en Vader maakt.
Het is Gods liefde die Hem aanzet om de mensheid te hulp te komen.
Het is Gods liefde waarom Hij Zich openbaart als één God in drie Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is een feest waard. Want omdat God één is in zijn persoonlijke drievuldige nabijheid, stelt Hij ons in staat om ook te groeien in eenheid, eenheid in de Kerk, eenheid onder alle Christenen, eenheid als mensheid, eenheid in landen en tussen landen, eenheid in huwelijken en gezinnen, eenheid met familie en vrienden. Eenheid door een fundamentele verbondenheid. Zoals Liefde de basis is van Gods eenheid, zo is ook voor ons die Liefde de basis voor elke eenheid die wij mogen bereiken.
Bidden we om die liefde, die ons tot eenheid brengt. Amen.
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2