21ste zondag door het jaar C

Auteur: Ignace D’hert
Datum: 21-08-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Jes.66, 18-21 | Hebr.12, 5-7.11-13 | Lc.13, 22-30

 

Illusie of utopie ?

Het is geen gezellige tekst die we te horen krijgen. Misschien komt dat omdat de ontknoping naderbij komt. Jezus is namelijk op tocht naar Jeruzalem. Het centrum van de joodse gemeenschap. Hier moet het duidelijk worden wat het betekent leerling van Jezus te worden. Het is de vraag die als een rode draad door Jezus’ tocht naar Jeruzalem loopt. Leerling zijn heeft alles te maken met het rijk Gods waar Jezus het over heeft.

Het rijk Gods is niet: een groot landgoed in Engeland of  Zuid Frankrijk. Er is geen koning of keizer die het daar voor het zeggen heeft. Het rijk Gods bestààt niet. Het is geen aparte plaats ergens op een idyllisch eiland. Het is geen territorium. Het is ook niet een andere wereld hierboven. Het is veeleer een gebeuren. Het is als een zeldzame bloem die af en toe de kop opsteekt tussen de straatstenen. Even trekt het je aandacht, maar weinigen zien het. Wie het merkt komt onder de indruk van de schoonheid en de kwetsbaarheid. Het rijk Gods is geen instituut van welke kerk ook. Het gebeurt waar gerechtigheid geschiedt.

Dat is natuurlijk een paradox. Gerechtigheid is niet van deze wereld. Kijk rondom je vandaag, kijk naar de hele mensengeschiedenis. Gerechtigheid is een utopie. Inderdaad. Het is een visioen. Utopie is niet hetzelfde als een illusie. Illusie is een waanbeeld, een hersenschim, onbetrouwbaar. Utopie daarentegen is wat nog geen plaats heeft. Een visioen. We hebben dat nodig om de menswaardigheid van onze wereld te bewaren. “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. Deze spreuk hoort tot de wijsheid die we van profeten meekrijgen. Gerechtigheid heeft inderdaad geen plaats. Nog niet. Voorlopig niet. Maar het kan gerealiseerd worden. Aan een utopie kan gewerkt worden. Dat zie je ook waar mensen de handen in elkaar slaan.

Jezus leeft van een utopie. De utopie van een wereld in gerechtigheid. Hij heeft laten zien dat het kan. Al was het maar als een mosterdzaadje. Als het even de kop opsteekt krijgt het leven een bijzondere glans. Rijk Gods heeft niets te maken met de glitter van plechtige liturgische feesten, met processies waar mensen high van worden. De glans die van Jezus uitstraalt, is evenwel onvergetelijk.

Gerechtigheid is een moeilijk te vatten begrip. Het heeft natuurlijk te maken met rechtvaardigheid. Maar het is meer dan dat. Rechtvaardigheid hebben we absoluut nodig om een goede samenleving te kunnen organiseren. Maar het is  een term uit de juridische wereld. Rechtvaardigheid geeft vooral een ondergrens aan. Het zegt dat ieder mens rechten heeft die onvervreemdbaar zijn. Rechten die afdwingbaar zijn. Maar gerechtigheid overstijgt het juridische. Het is een wat vage term die evenwel bedoelt het volmenselijke op te roepen. Dat kan alleen geburen in beelden. Beelden van barmhartigheid. Zoals de vader van de verloren zoon. Of de Barmhartige Samaritaan.

Het zijn beelden die uitdrukken wat een utopie kan betekenen. Beelden die thuis horen in het rijk Gods. Wie zich daarin vindt, mag zich leerling van Jezus noemen. Hij beleeft het rijk Gods. Dat is geen paradijselijke wereld van melk en honing. Het is wel een uitdaging. Deze luidt dat ik me uitgedaagd weet mijn eigen levensroeping te ontdekken. Want ieder mens heeft een roeping. Met name of ik mijn persoonlijke verantwoordelijkheid wil opnemen in de samenleving? In de opbouw van een wereld in gerechtigheid. Een leven als leerling van Jezus.

Dat is inderdaad de kern van dit Lucasverhaal. Een uitdaging, maar tegelijk een verademing. Het rijk Gods is niet gebonden aan een of andere kerk. Het krijgt gestalte: hier en daar, in daden van gerechtigheid. Daarom staat het ook open voor alle mensen. Dat wist de profeet Jesaja reeds in zijn dagen. We hoorden het in al die vreemde namen van volken die door zijn joodse God erkend worden om in het rijk Gods hun woonplaats te vinden. Er is geen apart volk of ethnie dat zich kan beroepen op een bijzondere plaats in het huis van God. Ook Jezus roept een gelijkaardig perspectief op. Zij die gerechtigheid behartigen komen van het westen en het oosten, het noorden en het zuiden. In al die inzet voor gerechtigheid breekt het rijk Gods door. Of het nu gebeurt door gelovigen of ongelovigen, christenen of moslims, agnosten of vrome kloosterlingen. Allen die geloven in gerechtigheid horen er bij.

Ignace D’hert o.p.

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

 • Pinksteren

  Pinksteren

  Jezus "toonde hun zijn handen en zijn zijde." Dat klinkt niet echt als Pinksteren. Bij Pinksteren denken we meestal aan Read More
 • 11de zondag door het jaar

  11de zondag door het jaar

  Ten diepste geraakt Jezus werd tot in zijn ingewanden beroerd toen hij de vele mensen zag die uitgeput en hulpeloos Read More
 • 10de zondag door het jaar

  10de zondag door het jaar

  Bij het beluisteren van de evangelielezing komt het beroemde schilderij ‘De roeping van Matteüs’ voor mijn geestesoog. Het is één Read More
 • 1
 • 2