Hemelvaart

Hemelvaart en verandering van gedaante

“Had hij zich van stijl vergist ?” vroeg ik me af, toen ik bijna bedwelmd opgetogen een artikel van hem las: het was dit keer echt leesbaar en bovendien onweerstaanbaar begrijpelijk. Tegen alle gewoonten in opende onze goede confrater Edward Schillebeeckx zijn tekst met een persoonlijke ervaring die zou uitgroeien tot een leidmotief. Vrienden hadden hem een reis in een Concorde geschonken en heel hoog daarboven, zag hij onder zich de aarde, onze woning, licht uitstralen, vol luister, schitterend, terwijl boven zijn hoofd de hemel zwart was, compacte duisternis waar geen oog doorheen kan kijken. Beeld dat hem geschonken werd waarbij de wereld oord is geworden van het Licht van de openbaring.

Lire la suite...

Sixième dimanche de Pâques (année A)En lisant cet évangile de Jean, j’ai comme l’impression d’être face à un vieux disque un peu griffé… comme avec ces 33 tours que j’écoutais encore lorsqu’ils étaient abîmés et rayés. La musique revenait soudainement sur la même parole, sur la même mesure… Vous en doutez peut-être mais, j’ai écouté des disques vinyls dans ma lointaine jeunesse.

Voir la vidéo...

Cinquième dimanche de Pâques (année A)Le passage de l’évangile de Jean est le commencement du grand discours d’adieu à ses disciples que l’évangéliste met sur les lèvres de Jésus. Ce discours est adressé par l’évangéliste à la communauté dans laquelle il vit. Il nous est aussi adressé.

Voir la vidéo...

Cinquième dimanche de Pâques (année A)


Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ?

Ce sont parfois les questions les plus simples, presque naïves, qui amènent les réponses les plus éclairantes… Nous le savons, il n’y a pas de bête question. L’interpellation de Thomas peut donc sembler anodine. Mais la réponse de Jésus, quant à elle, résume son évangile ! Je suis le chemin, la vérité, la vie…

Voir la vidéo...

Quatrième dimanche de Pâques (A)

Dominique Collin


Les brebis suivent le berger, car elles connaissent sa voix.
Dans la cacophonie ambiante, physique ou médiatique, mais toujours intrusive des voix innombrables du monde, une voix singulière, familière, se distingue entre mille.
Même tamisées par le confinement, toutes ces voix discordantes, mal ajustées, voix de fausset des « voleurs » d’âmes et d’esprits, remplissent nos oreilles de leur bruit assourdissant.
Nous ne les écoutons pas parce que nous ne reconnaissons pas dans cette cacophonie la voix unique de celui que nous suivons.
Et comment reconnaissons-nous cette voix ?
À ce qu’elle nous appelle chacune et chacun par son nom.

Lire l'homélie en français

Vierde Zondag van Pasen (A)

Patrick Lens
Zondag 3 mei

In die tijd zei Jezus:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover.

Bekijk de video

Troisième dimanche de Pâques (A)
Les disciples en route vers Emmaüs ont quitté la ville sainte. Sont-ils deux hommes, Cléopas et un autre disciple ou est-ce plutôt un couple : Cléopas et son épouse ?  Cette deuxième hypothèse, même si elle n’est pas la plus présente dans la littérature exégétique, dirait que le Christ ressuscité est apparu à un homme et une femme, c’est-à-dire à l’ensemble de la Création.  Le Fils de Dieu, après sa résurrection s’adresse donc ainsi à chacune et chacun de nous. Et en ce temps de confinement, nous sommes d’ailleurs un peu comme ces disciples d’Emmaüs.  Ils ne comprennent pas ce qu'il leur est arrivé. Il y a chez eux de l'incrédulité, de la tristesse, de l'aveuglement. Ils sont aussi bouleversés, reconnaissent-ils. Ils sont là, marchant sur la route de leur vie avec tant de questions restées sans réponse. Un peu comme les nôtres aujourd’hui : pourquoi une telle pandémie ?  Où est Dieu en ce moment ?  De quelle manière, vit-il ce qui nous arrive ? 

Lire l'homélie en français

Derde Zondag van Pasen (A)

Bernard De Cock
Zondag 26 aprilLucas 24, 13-35

En zie, twee van hen gingen diezelfde dag naar een dorp, dat ongeveer twee uur gaans van Jeruzalem ligt, genaamd Emmaüs.
En ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was.
En het geschiedde, toen ze zo spraken en met elkaar van gedachten wisselden, dat Jezus zelf zich bij hen voegde en met hen meeging.
Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen.
Hij sprak echter tot hen: Wat zijn dat voor zaken, die jullie onderweg met elkaar overleggen? En ze bleven staan, met sombere gezichten.
En de een, Kleopas genaamd, antwoordde en sprak tot hem: Bent u de enige onder de vreemden in Jeruzalem, die niet weet, wat daar in deze dagen is gebeurd?
En hij sprak tot hen: Wat dan? En zij zeiden tot hem: Dat met Jezus van Nazareth, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het hele volk;
hoe onze hogepriesters en de oversten hem hebben overgeleverd om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben.
Wij hoopten evenwel, dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het nu al de derde dag, dat dit gebeurd is.
Ook hebben enkele vrouwen uit ons midden ons hevig doen schrikken; zij waren in de vroegte bij het graf geweest
en hadden zijn lichaam niet gevonden, en zijn toen komen zeggen, dat ze een verschijning van engelen hadden gezien die zeiden dat hij leeft.
En sommigen van ons zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen hebben gezegd; maar hem zagen ze niet.
En hij sprak tot hen: 0 jullie dwazen, tragen van hart om niet te geloven alles wat de profeten gesproken hebben!
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
En toen begon hij bij Mozes en alle profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften over hem gezegd was.
En ze naderden het dorp, waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder wilde gaan.
En ze nodigden hem met aandrang uit en zeiden: Blijf bij ons; want het wordt avond, en de dag loopt al ten einde. En hij ging binnen om bij hen te blijven.
En het geschiedde toen hij met hen aan tafel zat dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun aanreikte.
Toen werden hun ogen geopend, en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden.
En ze zeiden tot elkaar: brandde ons hart niet in ons, toen hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?
En ze stonden op en keerden op datzelfde uur terug naar Jeruzalem en troffen de elf bijeen én die bij hen waren;
en die zeiden: de Heer is werkelijk opgestaan en aan Simon verschenen.
En zij vertelden, wat er onderweg was gebeurd en hoe hij door hen herkend werd, toen hij het brood brak.

 

Derde Zondag van Pasen (A)

Mark Butaye
Zondag 26 april

Is de verrijzenis vooruitkijken naar wat nog komen moet, nu niet, maar pas later, veel later. Is het hopen op wat we nog niet zien ?  Is het een soort vertrouwen dat er nooit meer zoiets als ‘dood’ zal zijn, ook al gaan we onvermijdelijk dood en volgt er dan een grote stilte ? 

Bekijk de video

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

 • Pinksteren

  Pinksteren

  Jezus "toonde hun zijn handen en zijn zijde." Dat klinkt niet echt als Pinksteren. Bij Pinksteren denken we meestal aan Read More
 • 11de zondag door het jaar

  11de zondag door het jaar

  Ten diepste geraakt Jezus werd tot in zijn ingewanden beroerd toen hij de vele mensen zag die uitgeput en hulpeloos Read More
 • 10de zondag door het jaar

  10de zondag door het jaar

  Bij het beluisteren van de evangelielezing komt het beroemde schilderij ‘De roeping van Matteüs’ voor mijn geestesoog. Het is één Read More
 • 1
 • 2