15de zondag van het jaar (A)

Philippe Cochinaux
Zondag 12 juli

Bestaat er een mooier beroep dan dat van de zaaier, zoals dit ons vandaag wordt voorgesteld in het Evangelie? Vanuit de hemel zaait God te allen tijde en bij elk weer. Al heeft Hij zo zijn uitverkoren grond: het hart van iedere mens. Het hart is een wonderlijk maar complex orgaan. Het is gevormd en getekend door het leven van elkeen.

Lees meer...

Pentecôte

Auteur: Didier Croonenberghs
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

« Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par peur».

Il n’y a pas que les petits enfants qui se réfugient dans leur chambre. Les Apôtres, eux aussi, ont fermé la porte à double tour et se sont enfermés, comme s’ils voulaient ne voir personne. Nous le savons, il y a des confinements nécessaires —aussi difficiles qu’indispensables— mais il y a toutes ces fois où nous nous enfermons intérieurement. Pas simplement pour fuir. Mais seulement pour ne pas affronter la réalité, par manque de courage ou de force… L’Esprit de Pentecôte est ce qui vient faire éclater tous ces verrous que nous mettons pour nous protéger. Par l’effusion de l’Esprit, Dieu ouvre une brèche, il se partage, comme une langue de feu. Dieu n’a plus besoin d’intermédiaire puisque son souffle habite désormais en chacun de nous ! Dieu par son Esprit nous illumine au plus intime de nous : même dans nos zones d’ombres et nos lieux d’enfermements. Car l’Esprit est précisément cette respiration, cette sagesse qui inspire notre être profond pour que nos paroles ne soient pas du vent, pour que nos actions aient du souffle !

Lees meer

Pentecôte

« Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par peur».

Il n’y a pas que les petits enfants qui se réfugient dans leur chambre. Les Apôtres, eux aussi, ont fermé la porte à double tour et se sont enfermés, comme s’ils voulaient ne voir personne. Nous le savons, il y a des confinements nécessaires —aussi difficiles qu’indispensables— mais il y a toutes ces fois où nous nous enfermons intérieurement. Pas simplement pour fuir. Mais seulement pour ne pas affronter la réalité, par manque de courage ou de force…

Voir la vidéo...

Pinksteren

Auteur: Ignace d'Hert
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2020-2021

Ignace d'Hert

Er moet van Jezus en zijn boodschap een aanstekelijke kracht zijn uitgegaan, iets wat mensen heel diep beroerde en vervulde met nieuwe hoop en moed. Dat is de grondtoon die op dit feest doorklinkt. Pinksteren was in oorsprong een oogstfeest. De eerste vruchten van de grond werden geofferd aan de gever van alle leven. Die eerste vruchten van Jezus’ leven vinden we vandaag bij de leerlingen van Jezus. Zij staan op om het leven van Jezus op hun manier verder te zetten. Welk een contrast met  de sfeer die we proefden in de eerste reacties na Jezus’ dood. De  Emmaüsgangers gaan terug naar huis, bedrukt en ontgoocheld. “Wij hadden zo gehoopt” zeggen ze.

Lees meer...

Ascension du Seigneur

“Est-ce qu’il s’était trompé de style ? ».  J’étais complètement surpris, follement enchanté lorsque je lisais un article de sa main qui cette fois-ci était vraiment lisible et irrésistiblement compréhensible.

Contrairement à son habitude, notre cher frère Edward Schillebeeckx avait introduit son texte avec le récit d’une expérience toute particulière et personnelle. Des amis lui avaient offert un vol dans un Concorde. Lorsque la machine monte très haut, presque au-dessus de la lumière, il voit en dessous de lui la terre toute splendide, lumineuse, source abondante de la lumière, lumière venant de notre monde d’une brillante clarté, tandis que au-dessus de lui, le ciel est tout noir, obscurité opaque, impénétrable. Image qui évoque comment le monde, devient le lieu où la lumière de la révélation se manifeste. C’est à partir de ce lieu, notre maison, que s’élève la lumière. Bel image, comme un leitmotiv qui nous rapproche immédiatement de la vie du Christ et de la célébration de son Ascension.

Lire la suite...

Hemelvaart

Hemelvaart en verandering van gedaante

“Had hij zich van stijl vergist ?” vroeg ik me af, toen ik bijna bedwelmd opgetogen een artikel van hem las: het was dit keer echt leesbaar en bovendien onweerstaanbaar begrijpelijk. Tegen alle gewoonten in opende onze goede confrater Edward Schillebeeckx zijn tekst met een persoonlijke ervaring die zou uitgroeien tot een leidmotief. Vrienden hadden hem een reis in een Concorde geschonken en heel hoog daarboven, zag hij onder zich de aarde, onze woning, licht uitstralen, vol luister, schitterend, terwijl boven zijn hoofd de hemel zwart was, compacte duisternis waar geen oog doorheen kan kijken. Beeld dat hem geschonken werd waarbij de wereld oord is geworden van het Licht van de openbaring.

Lire la suite...

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2