Samenleven met elkaars verschillen

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 29 maart 20u.15

Bernard De Cock, op

Onze maatschappij wordt steeds veelkleuriger. Ook zingeving, moraal en godsdienst worden diverser. De reacties daarop zijn heel verschillend. Sommigen zien het vreemde als een te bestrijden bedreiging, anderen omarmen het als een enorme kans. Kiezen wij voor een doorgedreven wij-zij denken of werken wij aan een inclusieve samenleving? Aan de andere kant is onze identiteit ook belangrijk. Die kan niet straffeloos verwaarloosd worden? Hoe respecteren wij de identiteit van de ander en van onszelf als we op een ordentelijke manier willen samenleven? Conferentie in het Nederlands. Franse tekst is voorzien. Deelname : 10 €

 

Croire pour les nuls. Existe-t-il des nuls ? (4/5)

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Zaterdag 2 april 2022 | 10u.30

 

Croire pour les nuls. Existe-t-il des nuls ?  (4/5)
M. Butaye OP avec l’apport d’autres dominicains.

Une série de 5 ateliers pour des personnes de la génération de moins de 40 ans.  Penser, approfondir et échanger ce que nous voulons vivre et croire : désirs, doutes, questions fondamentales, engagements de vie chrétienne, à la recherche d’un langage correct. Chaque atelier traite un thème ou une expérience vécue et est abordé en lien avec la bible, l’éthique, des rapports à la vie en société. Lectures personnelles et préparations.

Lees meer

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicaanse gemeenschap van Brussel.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen