Samenleven met elkaars verschillen

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 29 maart 20u.15

Bernard De Cock, op

Onze maatschappij wordt steeds veelkleuriger. Ook zingeving, moraal en godsdienst worden diverser. De reacties daarop zijn heel verschillend. Sommigen zien het vreemde als een te bestrijden bedreiging, anderen omarmen het als een enorme kans. Kiezen wij voor een doorgedreven wij-zij denken of werken wij aan een inclusieve samenleving? Aan de andere kant is onze identiteit ook belangrijk. Die kan niet straffeloos verwaarloosd worden? Hoe respecteren wij de identiteit van de ander en van onszelf als we op een ordentelijke manier willen samenleven? Conferentie in het Nederlands. Franse tekst is voorzien. Deelname : 10 €

 

Croire pour les nuls. Existe-t-il des nuls ? (4/5)

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Zaterdag 2 april 2022 | 10u.30

 

Croire pour les nuls. Existe-t-il des nuls ?  (4/5)
M. Butaye OP avec l’apport d’autres dominicains.

Une série de 5 ateliers pour des personnes de la génération de moins de 40 ans.  Penser, approfondir et échanger ce que nous voulons vivre et croire : désirs, doutes, questions fondamentales, engagements de vie chrétienne, à la recherche d’un langage correct. Chaque atelier traite un thème ou une expérience vécue et est abordé en lien avec la bible, l’éthique, des rapports à la vie en société. Lectures personnelles et préparations.

Lees meer

Méditations d'orgue | Orgelmeditaties

Adres: Dominicanenkerk
Datum: Elke zondagavond 18:00-18:30 Vrije toegang


Les dimanches soir | Op zondagavonden
A 18h00 | om 18.00 uur
Entrée libre | Vrije toegang

Octobre | Oktober 2022
Octobre 23          Masako Honda
Octobre 30          Michel Goossens

Novembre | November  2022

6               Olivia Afendulis
13            Michel Goossens
20            Vincent Lamy
27            Masako Honda

Décembre | December 2022

4               Jean-François Delogne  
11            Maria Vekilova
18            Rieko Higasa
25            pas de méditation | geen orgelmeditatie

Janvier | Januari  2023

1               N.N.
8               Michel Goossens
15            Laurent Fobelets
22            Salomé Gamot
29            Pascal Dossogne

Février | Februari 2023

5               Masako Honda

Geloven voor onwetenden. Zouden die wel bestaan ?

 

Geloven voor onwetenden.  Zouden die wel bestaan ?
Een reeks van 5 ateliers rond fundamentele christelijke geloofsvragen.
Animatie : fr. Mark Butaye o.p. met medewerking van andere dominicanen

Voor – 40 jarigen. Kwesties uit het persoonlijk dagelijkse leven en uit onze samenleving in verband brengen met het christelijke geloven. Inzichten verdiepen. Uitwisselen waartoe of tot wie wij ons bekennen. En daarbij een correcte, precieze taal hanteren. 
Elk atelier behandelt één thema of levenservaring en brengt die in samenspraak met de Schrift, ethiek en samenleving. Met leesopdrachten en voorbereidingen.
Telkens op zaterdagen van 10.30 u tot 13.00 u. Brunch – stilte & meditatie – inleiding op het thema en doorwerking – uitwisseling – gebed.

Lees meer

Hoe te leven met verdeeldheid in de kerk?

Klooster: Dominicanen van Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 4 Oktober 2022 om 20h00

 

Hoe te leven met verdeeldheid in de kerk? Waartoe worden we opgeroepen?
Bruno Cadoré, o.p., voormalig Magister-generaal van de Orde van Predikers

« Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden’ » Mattheüs 18.20. Dit troostende vers onthult tegelijkertijd het groot aantal verschillende soorten bijeenkomsten in de naam van Christus. Zij denken en handelen niet allemaal op dezelfde manier. Religie en geloof verenigen mensen en veroorzaken feitelijk ook spanningen en verdeeldheid. Een pijnlijke constatering als je bedenkt dat het Evangelie steun en toewijding aan de anderen voorstaat en eenheid in Christus. Fr. Bruno Cadoré is door zijn wereldwijde ervaring als Magister-generaal van de Orde van Predikers - hij bezocht intensief meer dan 80 landen - goed geplaatst om ons te begeleiden bij de vraag: waartoe roept die verdeeldheid binnen de Kerk ons op ?
Conferentie in het Frans. Deelname 10 €

 

Een Kerk in tijden van crisis. Hoe overleven christenen ?

Klooster: Dominicanen van Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 18 Oktober 2022 om 20.00 u

 

Een Kerk in tijden van crisis. Hoe overleven christenen ?
Mathijs Lamberigts, prof. Kerkgeschiedenis Fac.
Theologie & Religiewetenschappen KULeuven 
Normaal zou de geschiedenis – en dus ook de Kerkgeschiedenis - ons wijzer moeten maken. Is het mogelijk uit de crisissen van het verleden beter inzicht te krijgen in de actuele – voornamelijk westerse - kerksituatie ?  Aan de hand van enkele grote ankerpunten uit de kerkgeschiedenis kijkt prof. Lamberigts hoe men een echte crisis aanpakt. Wat heeft bv. het concilie van Trente ten gronde teweeggebracht ? En hoe bekijken we de herleving van het katholieke leven in de 19de eeuw na de Franse Revolutie. Heeft het concilie Vaticanum II de pre-Vaticanum tijd kunnen zuiveren van kerkelijke schmink en ten volle profijt kunnen trekken uit de ‘Nouvelle Théologie’ ?
Conferentie in het Nederlands met Franse vertaling. Deelname 10 €

 

Een Kerk in tijden van crisis

Klooster: Dominicanen van Brussel

 

Een Kerk in tijden van crisis. Hoe overleven christenen ?
Mathijs Lamberigts, prof. Kerkgeschiedenis Fac.
Theologie & Religiewetenschappen KULeuven Tekst in het frans

 

Een pleidooi voor collectieve veiligheid in de wereld

Klooster: Dominicanen van Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 | 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 6 December 2022 om 20.00 u

 

Een pleidooi voor collectieve veiligheid in de wereld
Tom Sauer, prof. UAntwerpen, departement Politieke Wetenschappen
De oorlog in Oekraïne – in Europa – doet ons bredere vragen stellen over hoe interstaatse oorlogen (oorlogen tussen staten) in de toekomst te voorkomen. Professor Sauer tracht te verklaren waarom Poetin zo handelt. Wordt Rusland gedreven door expansionisme en door macht ? Of voelt Rusland zich in de hoek geduwd door de NAVO, voelt het zich onveilig, en reageert het als een kat in het nauw ? Of heeft Poetin schrik dat democratie zou komen overgewaaid vanuit Oekraïne ? Tom Sauer houdt een pleidooi voor een veiligheidsorde gebaseerd op de notie collectieve veiligheid (= inclusiviteit) in plaats van een keihard machtsevenwichtsbeleid. Conferentie in het Nederlands met simultaanvertaling naar het Frans. Deelname 10 €.

 

Kom dichterbij - Zingen rond Advent, Kerst en Nieuwjaar

Adres: Dominicanenkerk Brussel
Datum: Dinsdag 13 December 2022 om 20.00 u

 

Kom dichterbij  - Zingen rond Advent, Kerst en Nieuwjaar
Onder leiding van fr. Bernard De Cock, prior.

Drie grote momenten rond de jaarwende vertolken sinds mensenheugenis het verlangen naar nieuw leven. Advent : intens uitzien naar de komst van de Messias. Kerstmis als de godsgeboorte in een  kwetsbaar kind. Nieuwjaar en de Wijzen uit het Oosten als de universele erkenning en begroeting. De christelijke traditie bergt voor deze periode een schat aan uitzonderlijke liturgische liederen. Elk jaar brengt zij mensen samen om voluit Advents- Kerst- en Nieuwjaarsliederen te zingen. De avond is geen concert. Samen zingen is wat wij uitdrukken. De dominicaanse gemeenschap nodigt iedereen uit – met of zonder stem – om samen die hoop te zingen. Met orgel, instrumenten en poëzie. 

In de kerk van de Dominicanen – Vrije toegang en bijdrage

 

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicaanse gemeenschap van Brussel.